مرور برچسب

باد سانتا

باد سانتا آنا چیست

باد سانتا آنا چیست الکساندر گرشونف ، دانشمند اقلیم در موسسه اقیانوس شناسی اسکریپس در یو سی سن دیگو ، گفت: تغییرات آب…