مرور برچسب

باد فتق چیست وراه درمان

فتق چیست – ( فتق شکم ) علائم ، درمان ، جراحی

فتق چیست - علائم ، درمان ، جراحی فتق ها تعداد زیادی ماده هستند که معمولاً در یک حفره بدن وجود دارد ، که از دیواره حفره بیرون زده می شوند. اگرچه فتق ممکن است به ندرت در بسیاری از نقاط بدن رخ دهد ، فتق معمولی