مرور برچسب

بدهی مالیاتی متوفی

چگونه می توان از بدهی مالیاتی شغل خود استفاده کرد

بدهی مالیاتی برای اکثر افراد ، مالیات ۱۷ آوریل تعیین می شود ، اما مشاغل باید سال (مالیات) مالیات ها را آماده کنند. تصمیماتی که در طول سال می گیرید بر بدهی مالیاتی شرکت شما تأثیر می گذارد. اگر این نخستین سال است که اظهارنامه مالیاتی در تجارت…