مرور برچسب

بیودیزل+مقاله

بیودیزل چیست

بیودیزل چیست بیودیزل سوخت جایگزینی مشابه دیزل معمولی یا "فسیلی" است. بیودیزل را می توان از روغن گیاهی مستقیم ، روغن حیوانی / چربی ها ، پیه و روغن پخت و پز تولید کرد. فرآیندی