مرور برچسب

تحقیق درباره ی علم فیزیک

علم فیزیک

علم فیزیک ، مطالعه منظم دنیای معدنی ، از مطالعه جهان ارگانیک ، که استان علوم بیولوژیکی است ، متمایز است . علم فیزیک معمولاً تصور می شود که از چهار حوزه گسترده تشکیل شده است: نجوم ، فیزیک ، شیمی و علوم زمین . هر یک از این موارد به نوبه خود…