مرور برچسب

تحقیق در مورد نیروگاه های هسته ای

نیروگاه هسته ای : چگونه نیروگاه هسته ای اتم ها را به برق تبدیل می کند

نیروگاه هسته ای : چگونه نیروگاه هسته ای اتم ها را به برق تبدیل می کند. انرژی تومیک است یا بعد از اولین هسته ای تجاری جهان را داشته است سابقه مختلط در نیم قرن نیروگاه در کالدر سالن (در حال حاضر باز Sellafield ) در کامبریا، انگلستان در سال…