مرور برچسب

تحقیق سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین فقط برای علائم پزشکی مجاز است. قانون مدنی در مصر دستور می دهد تا زمانی که زن و شوهر از القاء شکایت نکنند ، هیچ کس دیگر نمی تواند علیه یک سقط جنین پرونده ای ایجاد کند.