مرور برچسب

تحقیق علم فیزیک

علم فیزیک

علم فیزیک ، مطالعه منظم دنیای معدنی ، از مطالعه جهان ارگانیک ، که استان علوم بیولوژیکی است ، متمایز است . علم فیزیک معمولاً تصور می شود که از چهار حوزه گسترده تشکیل شده است: نجوم ،…
ادامه مطلب ...