مرور برچسب

تحقیق قانون دوم ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک / انرژی داخلی

قانون اول ترمودینامیک / انرژی داخلی من در حال حاضر یک دسته از فیلم ها در مورد ترمودینامیک ، هم در شیمی و هم در لیست پخش فیزیک ، انجام داده ام و فهمیدم که هنوز به شما ندهم ، یا حداقل اگر حافظه من به درستی به من خدمت کند ، من هنوز اول را…