مرور برچسب

تحقیق نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی – تولید برق – مهندسی برق

نیروگاه حرارتی - تولید برق - مهندسی برق همانطور که از نام این نیروگاه گرفته شده است یا   نیروگاه حرارتی  برای تولید برق با استفاده از گرما استفاده می شود. منبع گرما می تواند هر سوختی مانند زغال سنگ ، گاز