مرور برچسب

تحقیق کاربرد فناوری نانو

کاربرد فناوری نانو : مزایا و معایب

فناوری نانو چیست؟ فناوری نانو از جمله پیشرفته ترین رشته های علوم است و مانند هر زمینه پیشرفته ، مملو از خطرات و فرصت ها است. چندین نهاد دولتی و خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در زمینه فناوری نانو سرمایه گذاری می کنند ، زیرا این پتانسیل…