مرور برچسب

تراهرتز

پرتو لیزر تراهرتز رکوردشکن

پرتو لیزر تراهرتز رکوردشکن تابش تراهرتز برای بررسی های امنیتی در فرودگاه ها ، برای معاینات پزشکی و همچنین برای بررسی کیفیت در صنعت استفاده می شود. با این حال ، تولید تابش در محدوده تراهرتز بسیار دشوار است.