مرور برچسب

ترمیم آنزیم

ترمیم آنزیم فتوسنتز روبیسکو

ترمیم آنزیم فتوسنتز روبیسکو ماناژیت هایر-هارتل ، گروه تحقیقاتی "تاشو پروتئین به کمک چاپرون" ، علاقه دیرینه ای به آنزیم مرکزی فتوسنتز به نام روبیسکو دارد. تیم وی قبلاً در مورد مقاله بسیاری از شرکای متقابل Rubisco که برای جمع شدن