مرور برچسب

تروما چيست

تروما چیست – انواع ، علائم و روشهای درمانی

تروما چیست - انواع ، علائم و روشهای درمانی تروما "یک واکنش عاطفی به یک واقعه وحشتناک مانند یک تصادف ، تجاوز یا یک فاجعه طبیعی است". با این وجود ، ممکن است فرد به عنوان پاسخ به هر رویدادی که از نظر جسمی یا عاطفی تهدیدکننده یا مضر به نظر…