مرور برچسب

تعریف آلیاژ چیست

آلیاژ چیست

آلیاژ آلیاژ ، ماده فلزی تشکیل شده از دو یا چند عنصر ، به عنوان ترکیبی یا محلول . اجزای آلیاژها معمولاً خود فلزات هستند ، گرچه کربن ، غیر فلز ، ماده تشکیل دهنده اصلی فولاد است . آلیاژها معمولاً با ذوب شدن مخلوط مواد تشکیل می شوند. مقدار…