مرور برچسب

تعریف یوکاریوت

یوکاریوت – تعریف و نمونه ای از مثالها

یوکاریوت به هر یک از موجودات تک سلولی یا چند سلولی گفته می شود که سلول آنها شامل یک هسته متمایز و متصل به غشا باشد. ارگانیسم هایی مانند حیوانات ، گیاهان ، قارچ ها و پروتیست ها نمونه هایی از یوکاریوت ها هستند زیرا سلول های آنها به صورت…