مرور برچسب

تغییرات کنکور سراسری

آخرین تغییرات منابع کنکور سراسری ۹۹ نظام جدید

آخرین تغییرات منابع کنکور سراسری ۹۹ نظام جدید سازمان سنجش آخرین تغییرات منابع کنکور سراسری ۹۹ نظام جدید ۳-۳-۶ رشته علوم و معارف اسلامی را اعلام کرد. سازمان سنجش تغییرات منابع کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ رشته علوم و معارف اسلامی نظام…