مرور برچسب

تمرین صفحه 88 قرآن پنجم

جواب کاردرکلاس صفحه ۸۸ و ۹۴ قرآن پنجم

جواب کاردرکلاس صفحه ۸۸ و ۹۴ قرآن پنجم با پاسخ هستند که بصورت کامل و دقیق میباشد و با کتب درسی جدید منطبق دارد.خب عزیزانی که نیاز به جوابهای کتاب قرآن پایه ۵ ابتدایی دارند ما بصورت رایگان