مرور برچسب

تورم چیست+pdf

تورم چیست مفهوم Inflation در اقتصاد به زبان ساده + انواع تورم

تورم چیست مفهوم Inflation در اقتصاد به زبان ساده + انواع تورم تورم چیست؟ همانگونه که یک موجود جاندار بیمار می شود اقتصاد یک کشور یک منطقه و حتی جهان نیز گاهی دچار بیماریهائی می گردد. یکی از این بیماریهای پر خطر پیچیده و درد زای اقتصادی…