مرور برچسب

توضیحات ماشین مجازی

ماشین مجازی چیست

ماشین مجازی چیست ، هر آنچه درباره ماشنهای مجازی باید دانست ایده ماشین مجازی در حدود سال ۱۹۶۰ معرفی شده است. این تکامل روش تقسیم زمان است. در روش تقسیم زمان ، هر برنامه دسترسی کامل به کلیه منابع رایانه ای دارد اما در یک زمان