مرور برچسب

جراحی آپاندیسیت کودکان

علائم آپاندیسیت ، درد ، آزمایش ، جراحی و درمان

علائم آپاندیسیت ، درد ، آزمایش ، جراحی ، درمان و تعریف آپاندیسیت آپاندیس یک ضمائم کوچک و شبیه کرم مانند لوله ای است که به cecum روده بزرگ متصل است. آپاندیسیت در اثر انسداد آپاندیس و به دنبال آن حمله باکتریها به دیواره آپاندیس ایجاد می…