مرور برچسب

جزوه موتور القایی تک فاز

موتور القایی ، تک فاز و موتور القایی سه فاز

موتور القایی در بسیاری از برنامه ها متداول ترین موتور استفاده می شوند. اینها به عنوان موتورهای آسنکرون نیز خوانده می شوند ، زیرا یک موتور القایی همیشه با سرعتی کمتر از سرعت همزمان انجام می شود. سرعت سنکرون به معنی سرعت میدان مغناطیسی  در …