مرور برچسب

جسم آیرودینامیک چیست

آیرودینامیک چیست

آیرودینامیک راهی است که هوا در اطراف چیزها حرکت می کند. قوانین آیرودینامیک توضیح می دهد که چگونه یک هواپیما قادر به پرواز است. هر چیزی که از طریق هوا حرکت کند به آیرودینامیک واکنش نشان می دهد . موشکی که از پد پرتاب و بادبادک در آسمان انفجار…