مرور برچسب

جلوگیری از آتش سوزی در جنگل

جلوگیری از آتش سوزی روش تازه

جلوگیری از آتش سوزی به روش جدید در سالهای اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این برای دانشمندان که در حال مطالعه اثرات تغییرات آب و هوا هستند ، کاملاً تعجب آور نیست ، زیرا آنها به نوعی انتظار داشته اند که آن را انجام دهند ، اما هنوز هم…