مرور برچسب

روش تولید نانو ذرات طلا و نقره

نانوکامپوزیت جدید از اکسید طلا و تیتانیوم ایجاد میشود

نانوکامپوزیت جدید از اکسید طلا و تیتانیوم ایجاد میشود اعتبار: دامنه عمومی CC0 نانوکامپوزیت جدید از اکسید طلا و تیتانیوم ایجاد میشود اکسیدهای فلزات مختلف اغلب به عنوان فتوکاتالیست در سیستم های مختلف مانند تصفیه هوا ،…

یک روش جدید برای تولید نانوذرات طلا در سلولهای سرطانی

یک روش جدید برای تولید نانوذرات طلا در سلولهای سرطانی اعتبار: دامنه عمومی Pixabay / CC0 یک روش جدید برای تولید نانوذرات طلا در سلولهای سرطانی دیپانجان پان ، استاد مهندسی شیمی ، بیوشیمی و محیط زیست در UMBC و همکارانش…