مرور برچسب

سوخت فسیلی مزایا و معایب

سوخت فسیلی

سوخت فسیلی سوخت های فسیلی هیدروکربن ها ، به طور عمده زغال سنگ ، روغن سوخت یا گاز طبیعی هستند که از بقایای گیاهان و…