مرور برچسب

سوخت فسیلی چیست کلاس ششم

سوخت فسیلی

سوخت فسیلی سوخت های فسیلی هیدروکربن ها ، به طور عمده زغال سنگ ، روغن سوخت یا گاز طبیعی هستند که از بقایای گیاهان و حیوانات مرده تشکیل می شوند.