مرور برچسب

سیاره ای

سحابی های سیاره ای چگونه شکل می گیرند

سحابی های سیاره ای چگونه شکل می گیرند در حدود 7.5 میلیارد سال دیگر ، خورشید ما بیشتر سوخت هیدروژن خود را از طریق همجوشی به هلیوم تبدیل کرده و سپس بیشتر آن را به کربن و اکسیژن می سوزاند. به اندازه ای متورم خواهد شد که منظومه شمسی را تا مدار…