مرور برچسب

سیستم حفاظت از صاعقه

محافظت از ولتاژ به دلیل صاعقه و تعویض – مهندسی برق

محافظت از ولتاژ به دلیل صاعقه و تعویض - مهندسی برق ولتاژ چیست : افزایش ناگهانی ولتاژ برای مدت زمان کوتاه در سیستم برق به عنوان ولتاژ ولتاژ یا افزایش ولتاژ شناخته می شود. ولتاژ ولتاژ همیشه موقتی است که برای مدت کوتاه وجود دارد اما به دلیل…