مرور برچسب

سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی

پمپ های حرارتی : آیا می توانید با پمپاژ گرما از زمین در زیر آن ، خانه خود را گرم کنید؟

پمپ های حرارتی زمین گرمایی" نیز نامیده می شوند ، اما این توضیحی اندکی اشتباه است. انرژی زمین گرمایی گرما که از عمق می آید این است در داخل زمین که ما می توانید ببینید spurting به سطح در آبفشان تحریک یا حباب تالاب در مکان هایی مانند ایسلند؛