مرور برچسب

شاخص آلودگی هوا چیست

آلودگی هوا چیست و چه عواملی باعث آن می شود

آلودگی هوا ترکیبی از ذرات جامد و گازهای موجود در هوا است. انتشار گازهای گلخانه ای ، مواد شیمیایی کارخانه ها ، گرد و غبار ، گرده ها و اسپورهای قالب ممکن است به عنوان ذرات معلق باشد. گاز ازن بخش مهمی از آلودگی هوا در شهرها است. وقتی ازن…