مرور برچسب

شرکت غیرانتفاعی

شرکت غیرانتفاعی چیست

شرکت غیرانتفاعی کلیه دارایی های یک شرکت غیرانتفاعی ملزم به اختصاص معافیت مالیاتی است که برای آن تشکیل شده است. این بدان معنی است که در صورت انحلال آن ، دارایی ها باید به برخی دیگر از سازمان های ۵۰۱ (معاف از مالیات) توزیع شود. عدم رعایت این…