مرور برچسب

فرایند اپسونیزاسیون

اپسونیزاسیون

اپسونیزاسیون اصطلاحی است که به یک فرآیند ایمنی اطلاق می شود که در آن ذرات مانند باکتری ها توسط یک سلول ایمنی که به عنوان…