مرور برچسب

قانون گازهای ایده آل

قانون گاز ایده آل چیست

گاز ایده آل چیست گازها پیچیده هستند. آنها پر از میلیاردها و میلیارد دلار از مولکول های انرژی زا انرژی هستند که می…