مرور برچسب

مطلب در مورد آلیاژ

آلیاژ چیست

آلیاژ آلیاژ ، ماده فلزی تشکیل شده از دو یا چند عنصر ، به عنوان ترکیبی یا محلول . اجزای آلیاژها معمولاً خود فلزات هستند…