مرور برچسب

مقاله سقط جنین pdf

سقط جنین

سقط جنین فقط برای علائم پزشکی مجاز است. قانون مدنی در مصر دستور می دهد تا زمانی که زن و شوهر از القاء شکایت نکنند ، هیچ…