Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مقاله سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین فقط برای علائم پزشکی مجاز است. قانون مدنی در مصر دستور می دهد تا زمانی که زن و شوهر از القاء شکایت نکنند ، هیچ کس دیگر…