مرور برچسب

مناطق فرورانش

فرورانش

فرورانش فرورانش فرایند دو حرکت صفحه تکتونیکی همگرا است. صفحات قوس های حاشیه قاره ای ، لیتوسفر اقیانوسی و قوس های جزیره…