مرور برچسب

منظور از آیرودینامیک چیست

آیرودینامیک چیست

آیرودینامیک راهی است که هوا در اطراف چیزها حرکت می کند. قوانین آیرودینامیک توضیح می دهد که چگونه یک هواپیما قادر به…