مرور برچسب

نانو ذرات

یادگیری ماشین ساختار و پویایی نانوذرات

یادگیری ماشین ساختار و پویایی نانوذرات یادگیری ماشینی ساختار و پویایی نانوذرات را پیش بینی می کند اکنون می توان با استفاده از روش جدید یادگیری ماشین در دانشگاه Jyväskylä ، نانوساختارهایی مانند این نانوذرات طلای تحت پوشش…

آوردن داروها با نانوذرات به مغز برای درمان بیماری های تخریب عصبی

آوردن داروها با نانوذرات به مغز برای درمان بیماری های تخریب عصبی نانوذرات تزریقی (تزریق داخل وریدی) از طریق خون طی شده و در اطراف رگهای مغز رسوب می کنند. اعتبار: ژان میشل رابانل آوردن داروها با نانوذرات به مغز برای…