مرور برچسب

کار پروستاگلاندین ها چیست

پروستاگلاندین ها

پروستاگلاندین ها  استفاده از PGF ۲α و PGE ۲ نشان دهنده یک گام مهم به جلو در توسعه روشهای ایمن و مؤثر برای القای سقط جنین…