طرح توجیهی پرورش بز تالی فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری در دامپروری

0

طرح توجیهی پرورش بز تالی فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش دامپروری کشور

دانشکده ها :نژاد تالی از بزهای شیری – گوشتی در جنوب ایران است، ولی چون دوره شیردهی و میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحاً به عنوان بز گوشتی آن را پرورش میدهند. بیشترین پراکندگی بز تالی در استان هرمزگان و بخصوص در شهرستانه‌ای میناب، بندرعباس، بندر خمیر، بندر لنگه و جزایر قشم میباشد.

معرفی بز تالی

طرح توجیهی پرورش بز تالی یکی دیگر از بزهای شیری ایران محسوب شده و بیشتر در مناطق جنوبی ایران یافت می شوند. این نژاد از مرغوب‌ترین نژاد بز کشور تلقی می‌شود که شامل مرغز، رائینی، تالی و عدنی است.

هدف از پرورش بز تالی

قبل از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا بعبـارت دیگـر در راسـتای تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز تالی می شود آنچه مسلم است در شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت چندانی برخوردار (از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.
بنابراین آنچه در این خصـوص دارای اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی سه زایش در طی دو سال امری تقریبا رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.

بزغاله تالی بعد از سن از شیرگیری (سه ماهگی ) تا ۵الـی ۶ مـاهگی از قیمـت و بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار کشورهای جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.
بنابراین هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی برای تولید بزغاله سالم و مقاوم به استرسهای محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم است به وضعیت جسمانی ، سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود.
در همـین راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با استفاده از امکانات موجود و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه های اقتصادی پرورش به اهداف فوق دست یافت.

مشخصات ظاهری بزهای تالی:

داشتن موهای کوتاه مناسب مناطق گرمسیری، دست و پاهای ظریف و بلند، رنگ غالبـاً قهوه ای، گوشهای کوچک، اندام کشیده، موهای پوششی بسیار کوتاه و براق و پستانهای کوچک و معمولاً آمیخته های آن دارای پستانهای بزرگ و پاندولی میباشد،  از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود و غالباً فاقد شاخ می باشند.

رنگ های متنوعی نظیر سفید، سیاه، قهوه ای در این نژاد وجود دارد اما اکثر این نژاد قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره (سوخته) با خط نواری تیره در امتداد پشت هستند.

خصوصیات تولیدی بزهای تالی:

درصد دوقلوزایی: ۲۵% تا ۴۵%
میزان تولید شیر: ۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم در هر دوره شیر دهی (متوسط طول دوره شیردهی: ۱۲۰ روز در سال)
افزایش وزن روزانه: ۵۰ تا ۱۲۰ گرم در روز (میانگین وزن بز نر، ۳۱ کیلوگرم و بز ماده ۲۷ کیلوگرم )
متوسط وزن تولد ۲ کیلو گرم و متوسط وزن شیرگیری ۱۰ کیلوگرم است.
افزایش وزن آن در دوره پرواربندی حدود ۳۵ گرم و وزن دام بز بالغ بز تالی ۱۴ کیلوگرم است.

چند قلوزایی ۶۷درصد ، ۳قلو زایی ۵۸درصد ، ۲قلوزایی ۱۳۸درصد ، ۴قلوزایی ۴۸درصد از ویژگی های دیگر بز تالی شیری هرمزگان است.

در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود. با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است.

طرح پرورش بز تالی

از آنجائیکه این نژاد، یک نژاد شیری و گوشتی می باشد در حال حاضر جهت تولید گوشت قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشتر مدنظر دامداران می باشد، لذا ارزش اقتصادی این دام براساس میزان رشد، راندمان تولید مثل و توانایی تولید استوار است.


مطلب پیشنهادی   پکیچ کامل پرورش شترمرغ


تغذیه بزهای تالی

منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراک دستی است و در مناطقی که بزهای کرکی و سـیاه مو پرورش داده می‌شوند میزان وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده های بز موجود کـه پتانسیل شیردهی بیشتری دارند وابستگی نسبی کمتری به مرتع دارند و بخشی از نیاز آنها از طریق تغذیه تکمیلی برآورده می‌شود.

انواع خوراکهای تکمیلی ایـن گـروه عبارتند از:

  • علفهای باغی و صحرایی برداشت شده
  • پس مانده های محصولات کشاورزی
  • خرمای ضایعاتی
  • جو
  • سبوس
  • نان خشک

به هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقت بیشتر در تغذیه دام امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چون که از لحاظ اقتصادی حدود ۷۰% هزینه دامداری مربوط به تغذیه دام هاست.

پرورش با هدف تولید بزغاله

بز تالی از توان چند قلوزایی (بخصوص دو قلوزایی) نسبتا خوبی برخوردار است و در شرایط کنونی سه زایش در طی دو سال امری تقریبا رایج و طبیعی در بین گله ها است.
بزغاله تالی بعد از سن از شیرگیری (سه ماهگی ) تا ۵ الی ۶ ماهگی از قیمت و بازار فوق العاده خوبی برخوردار است.
در امر صادرات و بازار کشورهای جنوبی خلیج فـارس نیز از ارزش افزوده فوق العاده خوبی برخوردار می باشد.

هدف اصلی پرورش تولید بزغاله می باشد ولی برای تولید بزغاله سالم و مقاوم به استرسهای محیطی و با رشد معقول لازم است به وضعیت جسمانی، سلامت و میزان تولید شیر بز مادر نیز دقت و توجه شود.

• توانایی تولید این نژاد در شرایط سخت محیطی باعث شده است که در چند دهه اخیر با نژادهای مختلف بز وارداتی و داخلی به شکل غیر کنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در دراز مدت میتواند احتمالاً باعث کاهش توانایی تولید این نژاد نسبت به گذشته شود.

خلاصه طرح پرورش بزتالی

پرورش بز نژاد تالی ۲۰۰ راسی با هدف تولید شیر و گوشت:
زمین مورد نیاز: ۱,۰۰۰ متر مربع
کل سرمایه گذاری طرح: ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
اشتغالزایی: ۳ نفر
دوره بازگشت سرمایه: ۴٫۵ سال

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.