هنر مینا کاری

مینا کاری

0

هنر مینا کاری از صنایع دستی دیرینه ی شهر اصفهان است .
بی شک با دیدن این هنر زیبا به یاد آسمان آبی می افتیم که
در واقع نام این هنر تداعی کننده همین موضوع می باشد .
مینا کاری چگونه انجام می شود ؟
میناکاری هنری است که توسط قلم طرحی بر روی ظرف هایی از
جنس مس ، نقره یا طال کشیده می شود . به صورت کلی مینا
کاری در ۱۰ مرحله قابل انجام است که مختصر توضیحی در خصوص
این مراحل ارایه شده است .
مرحله اول : تهیه ی زیر ساخت میناکاری است که به دو روش
چکش کاری و خم کاری انجام می شود.
مرحله دوم: برداشتن آلودگی از سطح زیر ساخت به این دلیل
که سطح فلز جهت چسباندن لعاب مینا باید تمیز باشد.
مرحله سوم: آماده سازی لعاب میناکاری می باشد . باید به
نسبت یک به ده لعاب به دانه را با پودر لعاب مخلوط می
کنند.
مرحله چهارم: انجام لعاب کاری می باشد . به دو روش قابل
انجام است : روش دستی یا غرقاب و روش روش اسپری به وسیله
پیستوله
مرحله پنجم : پخت لعاب میناکاری است. پس از خشک شدن کامل
لعاب و برطرف کردن هرگونه گرد و غبار از روی آن، مرحله
پخت آغاز میشود .حرارت الزمه در کوره برای پخت لعاب ۰۱۱ درجه
سانتی گراد است .

هنر مینا کاری مرحله ششم: آماده سازی رنگ است .

رنگهای مورد استفاده
مینا کاری برای نقاشی روی زمینه مینا به رنگهای نسوز
معروف است و عمدتا از پودر اکسید فلزات تشکیل شده است .
مرحله هفتم : انتقال طرح بر لعاب است. طرح موردنظر خود
که معموال طرح های هنر میناکاری برگرفته از نقوش اسلیمی و
ختایی است را روی کاغذ آورده و سپس کاغذ را »سوزنکاری« یا
»سمباده کاری« میکنند. سپس با خاکستر یا دوده طرح را روی
قطعه لعابی پیاده میکنند.

مرحله هشتم: نقاشی است که میتوان با قلمگیری آغاز کرد و
ابتدا خطوط اصلی طرح را قلمگیری و سپس قسمتهای مختلف را
رنگآمیزی کرد. همچنین، میتوان ابتدا طرح را رنگآمیزی و
سپس دور آن را قلمگیری کرد .
مرحله نهم: پخت نقاشی می باشد. پس از آنکه نقاشی روی لعاب
پایان یافت، باید قطعه را در کوره حرارت داد. این بار
حرارت کوره میبایست بین ۶٠٠ تا ٧۵٠ درجه سانتیگراد باشد .
مرحله دهم : اخرین مرجله تکمیل کاری است .لعاب، لبه دهانه
و پایه اشیای مینا کاری به صورت کامل نمی پوشاند.برای رفع
این مشکل تکمیل کاری صورت می گیرد. مفتول برنج یا نقره را
به صورت نواری در می آورند .سپس این نوار را به صورت یک
ناودان تبدیل می کنند .با استفاده از محصول به دست آمده
لبه اشیای مینا کاری را می پوشانند و با لحیم نقره، جوش می
دهند.

 

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.