طرح درس روزانه چهارم ابتدایی ، تمام دروس در یک فایل ورد

8,200 تومان

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

 • طرح درس روازنه ریاضی چهارم ابتدایی
 •  
 • طرح درس روازنه علوم چهارم ابتدایی
 •  
 • طرح درس روازنه فارسی چهارم ابتدایی
 •  
 • طرح درس روازنه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 •  
 • طرح درس روازنه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی
 •  
 • طرح درس روازنه قرآن چهارم ابتدایی
 •  
 • طرح درس روازنه تربیت بدنی چهارم ابتدایی

توضیحات

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی در لیست زیر نام تمام طرح درس ها ۴ دبستان  را نام برده ایم

تمام این فایلهای موجود در یک فرمت ورد و قابل ویرایش سال جدید طرح درس ۹۸-۹۹ می باشند

این پکیچ درس روزانه شامل تعداد بیش از ۹۰ فایل می باشد که در فایل زیپ در سایت دانشکده ها برای شما آماده کرده ایم

طرح درس روازنه ریاضی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس ملی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ضرب عدد در کسر صفحه ۳۸ و ۳۹ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ضرب عدد در کسر صفحه ۴۰ و ۴۱ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ارزش مکانی عددهای اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه عدد اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه اعداد والگوها ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه جمع و تفریق کسر صفحه ۳۲ و ۳۳ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه جمع و تفریق کسر صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه عددنویسی صفحه ۴ و ۵ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه عددنویسی صفحه ۶ و ۷ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آشنایی با ارزش مکانی اعداد ۴ رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه شناخت کسرها ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه محاسبه تقریبی ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کسر صفحه ۲۳ تا ۲۵ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه محاسبه تقریبی صفحه ۵۷ تا ۵۹ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دوعدد ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه الگوها ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ماشین ورودی – خروجی (ماشین حساب ) ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه عدد نویسی – میلیون ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه تساوی کسرها ریاضی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی

طرح درس چهارم ابتداییاین طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس بعد از جشن علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه مخلوط ها در زندگی علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه انرژی نیاز هر روز ما علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه انرژی الکتریکی علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه بر اساس برنامه سند ملی درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آهن ربا در زندگی علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آسمان در شب علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه بی مهره ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه گوناگونی گیاهان علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه زیستگاه علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آهنربا علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه مواد رسانا و غیر رسانا علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه زنگ علوم علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه بدن ما ۱ علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه بدن ما ۲ علوم چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه چهارم ابتداییاین طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس روزانه پرسشگری فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه با موضوع ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه پویندگان دانش فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه رهایی از قفس فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه باغچه اطفال فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه راز نشانه ها فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ادب از که آموختی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه شیر و موش فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه پستچی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آفریدگار زیبایی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کوچ پرستوها فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آرش کمانگیر فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه مهمان شهر ما فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ازاد با موضوع فرهنگ بومی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه فرمانده دل ها فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه اتفاق ساده فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه لطف حق فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه مدرسه هوشمند فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

/این طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس همیشه با هم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس کودک شجاع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح  درس روزی برای تمام بچه ها هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه پسر شجاع (نمونه دوم ) هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس تیمم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه درس اسب طلایی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه درس آقای بهاری هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه درس چشمان همیشه باز هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه درس همسر فدارکار هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه خدا جون از تو ممنونم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه دانه ای که نمی خواست بروید هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه دیدار دوست هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه سخنی که سه بار تکرار شد هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه عید مبعث هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه مساجد مسلمانان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه یک نماز و ده رکوع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه و طراحی اموزشی کودکی بر آب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه ما به مسجد می رویم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه نماز در کوهستان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه روشن ترین شب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه آشنایی با ویژگی های دوست خوب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه خاله نرگس هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه اولین بانوی مسلمان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه یک ماجرای زیبا هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه مطالعات چهارم

این طرح درس روزانه مطالعات چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس روزانه نشانه های ملی مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس  خرید و فروش در محله مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه آب و هوا مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس  تخت جمشید۱ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس سفری به تخت جمشید مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  سفری به شهر باستانی کرمانشاه مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس کوه ها و دشت های زیبا مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  اینجا محله ی ماست مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  نقشه ی محله ی ما مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه  زندگی در شهر و روستا مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  جهت های جغرافیایی مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه سفری به شهر باستانی همدان مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه از محیط زیست مراقبت کنیم مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  تقویم مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه  روزهای مهم مطالعات چهارم ابتدایی

 طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس روزانه سوره ی اعلی قرآن چهارم ابتدایی
 • طرح درس آموزش وقف قرآن چهارم ابتدایی
 • طرح درس حروف مقطعه قرآن چهارم ابتدایی
 • طرح درس ملی روزانه درس سوره یوسف قرآن چهارم ابتدایی

 طرح درس تربیت بدنی چهارم

این طرح درس روزانه تربیت بدنی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس روزانه تربیت بدنی آموزش پنجه والیبال تربیت بدنی چهارم ابتدایی

مطالب پیشنهادی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس روزانه چهارم ابتدایی ، تمام دروس در یک فایل ورد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *