حراج!

طرح تدبیر مدارس ابتدایی تکمیل شده فرم های سال ۹۸-۹۹

نمونه تکمیل شده طرح تدبیر مدارس ابتدایی را میتوانید در سایت دانشکده ها دریاف کنید.

و با بروزرسانی های مداوم طرح تدبیر همیشه در دانشکده ها با شما همکاران عزیز همراه هستیم

بعد از خرید دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی شما میتوانید تمام فرم های خام را پر کنید.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

فرم پر شده طرح تدبیر

براساس نگارش جدید ویرایش ۱۳۹۸ براساس ساحت های سند تحول

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی ۹۸-۹۹براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت

توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 98

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸

برنامه تدبیر چیست؟؟

براساس نگارش جدید ویرایش در ۱۳۹۸ براساس ساحت های سند تحول

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی کامل شده تدبیر سال تحصیلی۹۸-۹۹

براساس نگارش جدید ویرایش ۹۸ براساس ساحت های سند تحول

فرمت فایل word و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)

کامل شده براساس ساحت های سند تحول بنیادین برنامه سالانه(فرم ۲)

جدول خود ارزیابی (فرم ۶)تقویم اجرایی (فرم۳)

تعداد صفحات فایل اول) ۱۰۰ صفحه قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل دوم) ۸۰ صفحه قابل ویرایش

 

طرح تدبیر مدارس ابتداییبرنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی

که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد

برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت

نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸

عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید

جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش سال ۱۳۹۸

ساحت ها و امتیازات
ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹
ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز
ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز
ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز
فرا ساحتی
حداکثر۵۶ امتیاز
امتیاز کل فرم ۳۰۱

جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش سال ۱۳۹۸

جدول تکمیل شده ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعی سیاسی
جدول تکمیل شده ساحت علمی فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زیبا شناختی وهنری
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادی و حرفه ای
جدول تکمیل شده فرا ساحتی

تقویم اجرایی (فرم۳)ویزه برنامه تدبیر

جدول تقویم اجرایی خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است

جدول شماره ۴ : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده

جدول شماره ۵ بازدید های بیرونی متناسب با ساحت های جدید

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف

پوشه بندی مستند سازی سال جدید براساس ساحت ها

توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

و ….

ما نسخه ویرایش طرح تدبیرسال قبل و نسخه ویرایش سال ۱۳۹۸ و نسخه جدید قابل دسترسی دانلود قرار داده ایم شما میتوانید با خیال راحت دانلود کنید بعد از خرید.سوالات با همکاران عزیز

قبل از خرید

 

 

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

فرم پر شده طرح تدبیرفرم خام پر شده طرح تدبیرفرم خام پر شده برنامه تدبیر

طرح تدبیرجدیدترین طرح تدبیرفرم پر شده طرح تدبیر سال 97-98

 

 

 

برچسب ها:

طرح تدبیر دبستان

برنامه سالانه مدارس ابتدایی

برنامه سالانه مدارس ابتدایی طرح تدبیر

برنامه سالانه مدارس

برنامه سالانه ابتدایی

برنامه سالانه مدیران ابتدایی

برنامه سالانه مدرسه ابتدایی

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی

طرح تدبیر دبستان

برنامه سالانه مدارس ابتدایی طرح تدبیر

برنامه سالانه مدیران ابتدایی

فرم پر شده طرح تدبیر

برنامه سالانه ابتدایی ۹۸-۹۹,برنامه سالانه پرورشی طرح تدبیر۹۸-۹۹,دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر۹۸,نمونه برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال ۹۸-۹۹,برنامه سالانه مدرسه تدبیر۱۳۹۸-۱۳۹۹,تقویم اجرایی طرح تدبیر۹۸-۹۹,تقویم اجرایی ابتدایی مدرسه تدبیری شهریویر۹۸,تقویم اجرایی دبستان مهرماه۹۸,تقویم اجرایی مدارس طرح تدبیرسال تحصیلی۹۸-۹۹،دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر بصورت ورد,دانلود طرح تدبیرکامل شده سال۹۸-۹۹,دانلود طرح تدبیر دبستان بصورت رایگان,دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۸,دانلود فرم برنامه سالانه طرح تدبیرسال۹۸,دانلود نمونه تقویم اجرایی ابتدایی براساس طرح تدبیرمهر۹۸,دانلود نمونه طرح تدبیر دبستان سال تحصیلی ۹۸-۹۹,طرح تدبیرابتدایی برای مدیران,طرح تدبیر دبستان بصورت تکمیل شده,طرح تدبیر مدارس ابتدایی در قالب ورد و رایگان,طرح تدبیر غیر انتفاعی سال۹۸-۹۹,،نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر۹۸-۹۹,طرح تدبیر در قالب ورد،,نمونه ابلاغ طرح تدبیر رایگان,طرح تدبیر با فرم ۶,طرح تدبیر جدید,نمونه طرح تدبیر مهر۹۸,طرح تدبیر کامل شده برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹,دانلود رایگان برنامه سالانه مدارس ابتدایی ۹۸-۹۹

این توضیحات فایل نسخه قبل هست

ما نسخه ویرایش جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷ سال قبل و نسخه ویرایش ۲۶ مهر ۹۷ و نسخه جدید ویرایش شده ۱۳ آذر قابل دسترسی دانلود قرار داده ایم شما میتوانید با خیال راحت دانلود کنید بعد از خرید.

 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)

 برنامه سالانه(فرم ۲) براساس ساحت ها ی سند تحول

جدول خود ارزیابی شماره ۶

تقویم اجرایی فرم شماره ۳

تعداد صفحات) ۸۲ صفحه قابل ویرایش

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ از آنجا که دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین می باشد

و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهای فردی و اجتماعی در شش ساحت طبقه بندی شده است ،

در برنامه تدبیر

نیز کلیه فعالیت ها و

اقدامات مدرسه

طرح تدبیر ۹۸-۹۹

باید طرح تدبیر ۹۸-۹۹ در جهت ساحت های شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد.

بنابراین تربیت دانش آموزان به صورت جامع و متوازن در تمام ساحت ها با تحقق اهداف دوره تحصیلی دنبال می شود

و هدف های دوره تحصیلی ملاک اصلی انجام فعالیت ها و اقدامات در مدرسه خواهد بود.

برای انجام نظامند و منسجم امور مدرسه مطابق با سند که درسطوح مختلف زیر نظام هایی را مشخص نموده است

نیز باید مدرسه زیر نظام های مختلف و مجموعه فرایند ها را به صورت هدفمند سازماندهی نماید

و راهکارهای سند که تعیین کننده ی انواع فعالیت ها و اقدامات خواهند بود

را در هر زیر نظام مورد توجه قرار گیرد.
از این رو در جدول ذیل ساحت ها به عنوان مبنای اهداف و ملاک اصلی زیر نظام ،

چارچوب نظامند کردن فعالیت ها و راهکارهای سند در نظر گرفته شده است.

این جدول با استفاده از مبانی نظری سند ،

راهکارهای سند تحول بنیادین، مصوبه شورای عالی در زمینه اهداف دوره تحصیلی و برنامه های زیر نظام ها تنظیم شده است .

تلاش گردیده تا برای مدیران ساعی مدارس مبانی فعالیت ها و اقدامات مهیا شود

تا با استفاده از آنها بتوانند متناسب با نیازها ، اولویت ها ، امکانات و منابع و سایر شرایط مدرسه اقدامات مناسبی پیش بینی نماید.

آنچه که در این  فایل فایل موجود است

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش ۲۶ مهر ۱۳۹۷

ساحت ها و امتیازات
ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹
ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز
ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز
ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز
فرا ساحتی
حداکثر۵۶ امتیاز
امتیاز کل فرم ۳۰۱

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸

جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش ۲۶ مهر ۱۳۹۷

جدول تکمیل شده ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعی سیاسی
جدول تکمیل شده ساحت علمی فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زیبا شناختی وهنری
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادی و حرفه ای
جدول تکمیل شده فرا ساحتی

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی

*تقویم اجرایی (فرم۳)ویزه برنامه تدبیر

جدول تقویم اجرایی خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است

*جدول شماره ۴ : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده

*جدول شماره ۵ بازدید های بیرونی متناسب با ساحت های جدید

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف

*پوشه بندی مستند سازی سال جدید براساس ساحت ها

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷ توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

دانلود شیوه نامه طرح تدبیر

همونطور که قسمتی از توضیحات شیوه نامه طرح تدبیر در قسمت بالا تعریف کردیم شما میتوانید بعد از خرید برنامه دانلود شیوه نامه طرح تدبیر را در یک فایل ورد و قابل ویرایش دریافت کنید

و با کمک این فایل خریداری شده میتوانید جدول ها و ساحت های طرح تدبیر را پر کنید و در سایت همگام ثبت کنید.

دانلود رایگان صورتجلسات طرح تدبیر

با نام یاد خدا این فایل که در مورد دانلود رایگان صورتجلسات طرح تدبیر بیان شده است در هیچ وب سایتی به صورت رایگان درج نشده است و بعضی از جاها این فایل صورتجلسات طرح تدبیر رو که در وب سایت گذاسته اند فایلهای قدیمی هستند و هیچ گونه بروزرسانی را انجام نمیدن لطفا قبل از خرید دقت کنید کلاهبردار زیاد هستن همونطور که در تصاویر با همکاران صحبت شده بود که خیلی جاها این فایل رو خریداری کرده بودن ولی متاسفانه صورتجلسه طرح تدبیر سالهای قبل واسشون داده بودن و هزینه بالایی رو کرده بودن تا اینکه با سایت دانشکده ها آشنا شدن و خوشبختانه با همکاران ما بر خوردن و توانستن فایل صورتجلسات طرح تدبیر جدید را دریافت کنند.

فرم تکمیل شده طرح تدبیر رایگان

همانطور که موضوع بالا بیان کردیم فرم تکمیل شده طرح تدبیر رایگان در هیچ وب سایتی وجود ندارد شما میتوانید با قیمت مناسب و با فرم های تکمیل شده سال جدید و بروزرسانی مداوم در سایت دانشکده ها

با خیال راحت خرید نمایید.

طرح تدبیر آموزش و پرورش

دروود فراوان به همکاران عزیز برای تکمیل فرم های خام طرح تدبیر آموزش و پرورش شما میتوانید با خرید این برنامه تمام ساحت ها و ….را در فرم خام پر کنید و در سایت همگام ثبت کنید.

ما همیشه در سایت دانشکده ها برنامه طرح تدبیر آموزش پرورش را بروزرسانی میکنیم و برای همکاران عزیز منتشر میکنیم.

نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی

شما میتوانید نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی را از سایت دانشکده ها هر سال با بروزرسانی های پی در پی و با اطمینان خریداری کنید اگر فایل مورد نظر احیانا بروز نبود میتوانید در تلگرام به آیدی

@daneshkadeha  پیام بدید.

سامانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی

شما بعد از خرید سامانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی میتوانید فایل مورد نظر که بصورت ورد تهیه وتنظیم و قابل ویرایش است بعد از تکمیل میتوانید در سایت همگام ثبت نمایید.

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

فرم تکمیل شده طرح تدبیر را می توانید بعد از خرید از سایت دانشکده ها دریافت کنید با بروزرسانی سال جدید.

 

 

11 دیدگاه برای طرح تدبیر مدارس ابتدایی تکمیل شده فرم های سال ۹۸-۹۹

 1. admin 1

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

 2. رشیدی

  سلام بنده از این فایل استفاده کردم و راضی بودم قبل از این چندتا فایل از سایت های مختلف دانلود کردم که مربوط به سال های گذشته بود اما این فایل همه فرمهای سال۹۷-۹۸ رو کامل داشت.
  خیلی ممنون

 3. admin 1

  خواهش موفق و پیروز باشید اقای رشیدی.

 4. سید رضا

  با سلام
  می خاستم برنامه تدبیر شما که مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان قیمتشه را بخرم ولی به درگاه بانک وصل نمی شه میشه راهنمایی فرمایید متشکر

 5. سید رضا

  سلام
  می خواستم برنامه تدبیر شما که مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان را بخرم ولی به درگاه بانک وصل نمی شه لطفا راهنمایی نمایید . تشکر

  • admin 1

   سلام و خسته نباشید برنامه در حال بروزرسانی هست

 6. mohamad

  تشکر
  سایت خوبی دارین ممنون از فایل کاملی که قرار دادید خیلی از سایتا خریداری کردم همشون فایلهای سال فبل بودن.

 7. admin 1

  خواهش میکنم نظر لطفتونه

 8. сюда

  Hello There. I found your blog using msn. Thiis
  is an extemely well written article. I wipl make sure to
  bookmark it and come back to read more off your helpful information. Thanks for thee post.

 9. حمید

  تشکر از برنامه طرح تدبیر که کامل برای ما آماده کرده اید سپاس گذار از ادمین که همیشه برنامه تدبیر رو بروزرسانی میکنن.

 10. admin 1

  خواهش میکنم حمید جان: خوشحالیم که از برنامه راضی هستید.

دیدگاه خود را بنویسید
دانشکده ها|بازار دانلود فایلهای درسی | بازار انواع فايل قابل دانلود | مرجع مقاله,کتاب,تحقيق,پاورپوينت,پروژه دانشگاهي,قالب,تم وردپرس.